Välkommen till
Vi Resenärer
På resenärens sida i mer än 25 år

Vi vänder oss i första hand
till bilister och andra som
 inte är vana att åka kollektivt
.

Veckans
Vi Resenärer
2018-03-15 Nr 11
Rubriker

BRA tankar fossilfritt.
Succé för SJ-tåg till Mora!
Här behövs bussar i sommar.
Blir bussresan säkrare med vinterdäck?
Branschen är på god väg mot sitt mål!
Så många tågresenärer blev försenade!
Fortsatta problem för uppsalapendlarna!

 

Uppsala-Stockholm-Uppsala
Andel försenade tåg
                                               Till                                     Till
                                                Stockholm                    Uppsala
Vecka 5                                    42,00%                        13,00%
Vecka 6                                    32,00%                        18,00%
Vecka 7                                    16,00%                        11,00%
Vecka 8                                     36,00%                       18,00%
Vecka 9                                     56,00%                       45,00%
Källa: SJ hemsida

Vi Resenärer jättebilligt
Vi erbjuder nya prenumeranter våra veckovisa nyhetsblad för endast 30 kr fram till och med juni månad i år. Swisha beloppet till
123 322 94 08 Vi Resenärer

Ludvika-Västerås-Ludvika
Andel försenade tåg
                                                   Till  Västerås      Till Ludvika
Vecka 5                                              44 %              54 %   
Vecka 6                                              29 %               49 %         
Vecka 7                                              15 %               32  %       
Vecka 8                                              19 %               42   %                   
Vecka 9                                              47 %                65 %                 
Källa: SJ hemsida