Välkommen till
Vi Resenärer
På resenärens sida
i mer än 25 år

Stängd station i Stockholm
Pendeltågsstationen Stockholm City  är stängd på grund av problem med rulltrapporna. Pendeltågen går som vanligt men stannar inte på denna station. Mer info från SL och från SJ.

Stockholm-Göteborg
Tänk på att MTR Express inte finns med i SJs bokningssajt.  Innan du köper biljett, kolla priserna hos MTR Express.
  Info

Beställ aktuellt nyhetsbrev

SJ säljer ut in kundtjänstfunktion.
SJ ger oss denna kommentar 
SJs Service Center blir kvar i Ånge, och kommer att drivas av kundserviceföretaget Webhelp Nordic från den 1 september. SJ är nöjda med avtalet som innebär en satsning på långsiktig utveckling av vår kundservice, att verksamheten blir kvar i Ånge och att medarbetarna ges goda villkor och utvecklingsmöjligheter. Vi har haft en god dialog med Webhelp Nordic och gjort en noggrann utvärdering. De har varit lyhörda för våra tre grundläggande krav: Det är viktigt för SJ att Ånge även i fortsättningen ska vara knutpunkten för vårt Service Center, precis som Ånge alltid har varit en viktig knutpunkt för svensk järnväg. Vilka fördelar kan finnas för våra medarbetare att ingå i en större organisation med flera olika utvecklingsmöjligheter, och som har möjlighet att expandera på orten exempelvis genom att knyta andra uppdragsgivare till sig. Det är viktigt för SJ att hänga med i utvecklingen och skapa framtidens kundservice för våra resenärer. En viktig aspekt är att se om ett företag specialiserat inom kundservice kan erbjuda ännu bättre kundservice till våra kunder och resenärer. – Det här blir bra för våra kunder, det blir bra för SJ och det blir bra för våra medarbetare som nu erbjuds att fortsätta jobba kvar i Ånge. Vi får nu bättre förutsättningar att följa med i den snabba digitala utvecklingen och nå en än mer tillgänglig och stabil kundservice, säger Thomas Silbersky, SJs marknads- och försäljningsdirektör.

Att turista utan bil i Sverige
Resenärsforum har tagit fram en mycket läsvärd sammanställning av besöksmål som man kan nå utan bil. 
Info

SJs information om utlandsresor
Länk

Hitta rätt tåg i Stockholm
Det står på biljetten från vilken station tåget går från. Bra anslutningar med pendeltågen. Sämre när man kommer med tunnelbanan mot Stockholm Central. Länk till information.

Stig inte på ett tåg
utan att ha vatten med. Du vet aldrig om du blir sittande i ett strömlöst tåg i timmar. 

Grattis pendlare 
Pendlare i Mälardalen får nya tåg med undantag för alla som pendlar till Stockholm från Västerås eller Uppsala. Den trafiken är lönsam och ingår således inte i det skattepaket som MÄLAB får.