Välkommen till Minneberg

Vad är Minneberg?
Minneberg ligger i Bromma och är ett bostadsområde vid Ulvsundasjön bestående av cirka 1 000 lägenheter. Området byggdes 1987-1988.  

Att resa kollektivt till Minneberg
Reseplanerare   Länk
Tunnelbana till Alvik. 
Från T-Centralen tar man den gröna tunnelbanan till Alvik.
Dit går tre linjer, linje 18 till Alvik, linje 17 till Åkeshov och linje 19 till Hässelby strand. Restiden  från T-Centralen till Alvik är knappt 15 minuter.
Vid avstigning i Alvik välj utgången i tågets färdriktning. Det är en trappa ned till biljetthallen, där man tar till vänster och sedan rulltrappan ned till Alviks torg. Det finns hissar ned till torget


Tvärbanan till Alvik
Spårvagnarna från Sickla stannar på bekvämt avstånd från busshållplatserna. Spårvagnarna från Solna stannar vid den bortre perrongen. Se bilden.Tidtabell för Tvärbanan.  Länk

Buss från Alvik till Minneberg.  
Buss 114 mot Minneberg utgår från hållplatsen närmast tunnelbaneutgången. Mitt emot apoteket Kronan
Det är tät trafik, i princip kvartstrafik, på vardagarna till    19.10. Därefter halvtimmestrafik vilket det också är under helgerna. Tidtabell för buss 114 Länk 
Restiden Alvik-Minneberg är 5 minuter.


I  Minneberg
Bussen stannar centralt i Minneberg, Se kartan.Hus med jämna nummer på Svartviksslingan ligger ovanför "bussgatan" och hus med ojämna nummer ned mot Ulvsundasjön.
Till Badviken  

Till festlokalen Badviken fortsätter man i bussens färdriktning fram till första gatuhörnet, där man tar till höger nedför backen och sedan till vänster. Följ skyltnngen.
Till Båtviken
Till festlokalen Båtviken går man mot bussens färdriktning och tar till vänster i första gatuhörnet och sedan till höger. Se även kartan nedan och skyltar.

Tunnelbana till Alvik

Resenärer med Tvärbanan från Solna tar trappen på bilden och sedan till höger ned mot Alviks torg

Buss Alvik-Minneberg-Alvik

Festlokalen Båtviken. 

Festlokalen Badviken

Att parkera i Minneberg

Gästparkering i parkeringshus
Som framgår av kartan finns det två parkeringshus med ett antal platser för gäster. Betalning sker i de automater som finns i respektive parkeringshus..

Infart till det övre parkeringshuset Svartviksslingan 7.

Gästparkering gatuslut
Längst ned på de två gator som går mot sjön finns fyra p-platser vid vardera gatuslut. Betalning sker i de automater som finns vid dessa två parkeringar.

 

Gatuparkering
Det går att parkera längs de gator som går ned mot sjön liksom i halvcirkeln på torget. Biljett löses i den automat som finns vid Svartviksslingan 94.

Tänk på
att de olika parkeringarna är helt skilda system. En betald parkering gäller därför bara för ett visst område.

Denna informaötion för Minneberg
är ett projekt som drivs av Idégruppen Vi Resenärer.
Syftet är primärt att fler ska åka kolllektivt
men bilen behövs ändock i många sammanhang.
press@vireser.se