Nyheter för dig som åker kollektivt 

SJ får nya direktiv
SJ har hittills inte haft några krav på sig att öka tågresandet. Nu har regeringen givit bolaget ett direktiv om att de ska bidra till att det transportpoliska målen uppnås, dvs tågresandet ska öka.

SJ tjänar stora pengar
SJ har en lönsamhet som är betydligt bättre än den som ägarna, svenska staten, begär. Staten har dock inget emot detta. Nu har SJs styrelse beslutat att ge ägarna 269 mkr i utdelning. Under de tre senaste åren har SJ delat ut över 700 miljoner kronor.
   SJ har råd att slopa avgiften på 100 kr vid personlig service i samband med biljettköp.

Uppsala-Stockholm-Uppsala
Andel försenade tåg
                                               Till                                     Till
                                                Stockholm                    Uppsala
Vecka 5                                    42,00%                        13,00%
Vecka 6                                    32,00%                        18,00%
Vecka 7                                    16,00%                        11,00%
Vecka 8                                     36,00%                       18,00%
Vecka 9                                     56,00%                       45,00%
Vec ka 11                                  10,00%                        6, 00%

Vecka 12                                      5,00%                        9,00%
Vecka 13                                      5,00%                         5,00 %
Vecka 14                                      5.00%                          6,00 %
Vecka 15                                      12,00 %                      10,00 %
Källa: SJ  hemsida

Ludvika-Västerås-Ludvika
Andel försenade tåg
                                                   Till  Västerås      Till Ludvika
Vecka 5                                              44 %              54 %   
Vecka 6                                              29 %               49 %         
Vecka 7                                              15 %               32  %       
Vecka 8                                              19 %               42   %                   
Vecka 9                                               47 %                65 %   
Vecka 11                                             12 %               32 %   
Vecka 12                                            Inga                 18 %
Vecka 13                                             21 %                39 % 
Vecka  14                                            12 %                13 %
Vecka 15                                             10 %                25 %
Källa: SJ hemsida