Om oss

Vi Resenärer har stått 
på resenärens sida i
  
25 år.

Vi Resenärer
ger ut en nyhetstidning varje vecka med senaste nytt om kollektivtrafik sett ur resenärens synvinkel.

Vi Resenärer
har arbetat för hjärtstartare på Stockholm City. Nu finns det två hjärtstartare på denna nya station.

Vi Resenärer
analyserar och kommenterar trafikbolagens ekonomi och konstaterar att de flesta bolag, inkl SJ, går med bra vinst. SJ ger en avkastning på eget kapital på 20 %.

Vi Resenärer
arbetar för bättre information till bussresenärer om skyldigheten att använda säkerhetsbälte under resan.

Vi Resenärer
är ensamna om att belysa all kollektivtrafik, buss, flyg, spårvagn och tåg, ur ett konsumentperspektiv.

Vi Resenärer
har sedan mitten av 60-talet speciellt följt utvecklingen av trafiken på Dalabanan.