Så säger SJ om problemen med Uppsalapendeln
Pendelresandet mellan Uppsala och Stockholm har efter införandet av Movingo och nya snabba tåg ökat mer än vi kunde förutse. Vår prognos var en ökning med tio procent och vi ökade därför antalet avgångar från 29 till 35. Efter den första månaden visar sig ökningen nu vara dubbelt så stor, drygt 20 procent.
Det motsvarar nästan 30 000 nya resor varje månad, eller 700 nya resenärer varje dag i högtrafik åt vardera hållet. Därför har kapaciteten, platserna ombord, i högtrafik ändå inte räckt till.
   Vi har skäl att anta att många resenärer har bytt från UL/SL pendeltåg till våra snabbare tåg nu när priset är detsamma. Dessutom har Movingo lockat nya resenärer till tåget.
  Redan i början av januari förlängde vi två av loktågen från åtta till tio vagnar, vilket innebär 150 extra stolar per avgång. Det gjorde situationen bättre, men fortfarande saknas sittplatser ombord och vår personal har heller ingen acceptabel arbetssituation när tågen är överfulla.
   Därför har vi förstärkt nu ytterligare tre avgångar på morgonen från Uppsala (07.42, 07.48 och 08.12) och två avgångar på eftermiddagen från Stockholm (17.40 och 17.52). Det gör vi genom att förlänga med fler vagnar i några av tågen och att byta ut dubbeldäckartåg mot längre loktåg. Detta ger omkring 600 platser per tåg vilket motsvarar en ökning med drygt 400 stolar på morgonen respektive kvällen.
   Vi prioriterar om i vår fjärrtrafik där vi ställer in våra IC-tåg Stockholm – Göteborg för att sätta dessa tåg på Uppsalalinjen istället. Ambitionen är att detta sker redan från och med måndag.
   Det är också viktigt att se att SJ är den ena halvan i ett större system där UL/SL är den andra halvan. Alla parter behöver undersöka vad som kan göras för att öka kapaciteten och underlätta vardagspusslet för pendlarna.
   Vår ambition är tydlig. Alla som reser med oss ska ha sittplats. Så vi fortsätter att följa och analysera varje enskilt tåg”