Att resa Stockholm-Mora
SJ  Tågbokningen  Masexpressen 

Tåg Stockholm-Mora
Mora har flera  dagliga tågförbindelser med Stockholm via Borlänge, Sala, Uppsala och Arlanda. Restiderna varierar mellan 3,5 tim och drygt 4 timmar. Två förbindelser dagligen utgörs av direkttåg med 1 och 2 klass och bistro. Övriga förbindelser är med regionaltåg till och från Borlänge och IC-tåg mellan Borlänge och Stockholm.
   Vi rekommenderar direktågen som i reseplanerarna anges med  "0 byten".  Tågen utgår från järnvägs-stationen vid resecentrum. Se bilden.
   Vid byten i Borlänge är det i regel en vänjtetid på minst 10 minuter ute på perrongen. I regel sker byte på samma perrong.
   Tider, priser och biljettköp   
SJ    Tagbokningen
I Mora säljs SJ-biljetter av Big Travel, Kyrkogatan 19, med personlig service.
   På Stockholm Central finns biljettautomater och en resebutik.
Servering på tågen
Direkttågen mellan Mora och Stockholm samt alla tåg Borlänge-Stockholm har bistro. Den kan dock vara stängd vissa dagar mellan Mora och Borlänge.
Vid byte i Borlänge sker resan mellan Borlänge och Mora med regionaltåg med kaffeförsäljning.
Mora station
I
nformation om service  på järnvägsstationen och resecentrum hittar du
här.
Reservation
Vid större förseningar kan anslutningen i Borlänge brytas och resenärerna hänvisas till nästa avgång.

Regionaltåg
Borlänge-Mora

Tågen skyltas TiB/SJ. De har endast 2 klass och ingen  platsbokning. Enkel kaffe-servering.Tågen har wifi.

Buss Stockholm-Mora
Masexpressen har daglig trafik mellan Mora och Stockholm. I början av veckan en tur i vardera riktningen om dagen och fler dagliga  turer i slutet av veckan.,Restid ca 4,5 tim
   Bussen angör järnvägsstationen i Mora och  Cityterminalen i Stockholm.  
   Det är ingen servering ombord.
   Tider, bokning och biljettköp
här.

Inget flyg på Mora Siljans flygplats
Den tidigare flygtrafiken mellan Mora och Arlanda är nedlagd sedan en tid.

SJs tåg
Stockholm-Mora

Tågen utgörs av lok och vagnar, dvs  klassiga InterCity- tåg med 1 och 2 klass samt bistro. Obligatorisk platsbokning.

 

SJs tåg
Stockholm-Borlänge

På denna sträcka körs IC-tåg samt 3000- tåg (bilden). 3000-tågen har servering samt wifi.Platsbokning obligatorisk.

Byte i Borlänge
Tågen angör samma perrong. Delar av perrongen har tak. Inga vindskydd finns.
I stationshuset, en rulltrappa upp, finns Pressbyråkiosk och biljettautomat.