Att resa Stockholm-Mora
SJ  Tågbokningen  Masexpressen   Flixbus

Tåg Stockholm-Mora
Mora har flera  dagliga tågförbindelser med Stockholm via Borlänge, Sala, Uppsala och Arlanda. Restiderna varierar mellan 3,5 tim och drygt 4 timmar. Två förbindelser dagligen utgörs av direkttåg med 1 och 2 klass och bistro. Övriga förbindelser är med regionaltåg till och från Borlänge och IC-tåg mellan Borlänge och Stockholm.
   Vi rekommenderar direktågen som i reseplanerarna anges med  "0 byten".  Tågen utgår från järnvägs-stationen vid resecentrum. Se bilden.
   Vid byten i Borlänge är det i regel en vänjtetid på minst 10 minuter ute på perrongen. I regel sker byte på samma perrong.
   Tider, priser och biljettköp   
SJ    Tagbokningen
I Mora säljs SJ-biljetter av Big Travel, Kyrkogatan 19, med personlig service.
   På Stockholm Central finns biljettautomater och en resebutik.
Servering på tågen
Direkttågen mellan Mora och Stockholm samt alla tåg Borlänge-Stockholm har bistro. Den kan dock vara stängd vissa dagar mellan Mora och Borlänge.
Vid byte i Borlänge sker resan mellan Borlänge och Mora med regionaltåg med kaffeförsäljning.
Mora station
I
nformation om service  på järnvägsstationen och resecentrum hittar du
här.
Reservation
Vid större förseningar kan anslutningen i Borlänge brytas och resenärerna hänvisas till nästa avgång.

Regionaltåg
Borlänge-Mora

Tågen skyltas TiB/SJ. De har endast 2 klass och ingen  platsbokning. Enkel kaffe-servering.Tågen har wifi.

Masexpressen
Stockholm-Mora

Masexpressen har daglig trafik mellan Mora och Stockholm. I början av veckan en tur i vardera riktningen om dagen och fler dagliga  turer i slutet av veckan.,Restid ca 4,5 tim
   Bussen angör järnvägsstationen i Mora och  Cityterminalen i Stockholm.  
   Det är ingen servering ombord.
   Tider, bokning och biljettköp
här.

Flixbus
Stockholm-Mora

Flxbus har daglig trafik Mora-Borlänge-Stockholm.
Information och bokning. Länk

 

Inget flyg på Mora Siljans flygplats
Den tidigare flygtrafiken mellan Mora och Arlanda är nedlagd sedan en tid.

SJs tåg
Stockholm-Mora

Tågen utgörs av lok och vagnar, dvs  klassiga InterCity- tåg med 1 och 2 klass samt bistro. Obligatorisk platsbokning.

 

SJs tåg
Stockholm-Borlänge

På denna sträcka körs IC-tåg samt 3000- tåg (bilden). 3000-tågen har servering samt wifi.Platsbokning obligatorisk.

Byte i Borlänge
Tågen angör samma perrong. Delar av perrongen har tak. Inga vindskydd finns.
I stationshuset, en rulltrappa upp, finns Pressbyråkiosk och biljettautomat.