Om oss

Vi Resenärer
har stått 
på resenärens sida i mer än
  25 år.

Vi Resenärer
ger ut en nyhetstidning varje vecka med senaste nytt om kollektivtrafik sett ur resenärens synvinkel.

Vi Resenärer
har arbetat för hjärtstartare på Stockholm City. Nu finns det två hjärtstartare på denna nya station.

Vi Resenärer
analyserar och kommenterar trafikbolagens ekonomi och konstaterar att de flesta bolag, inkl SJ, går med bra vinst. SJ ger en avkastning på eget kapital på 17 %.

Vi Resenärer
arbetar för bättre information till bussresenärer om skyldigheten att använda säkerhetsbälte under resan.

Vi Resenärer
är ensamna om att belysa all kollektivtrafik, buss, flyg, spårvagn och tåg, ur ett konsumentperspektiv.

Vi Resenärer
har sedan mitten av 60-talet speciellt följt utvecklingen av trafiken på Dalabanan.

Dataskyddsförordningen
Vi har endast juridiska personer som abonnenter. I vårt adressregister förekommer företagsadresser direkt till medarbetare.
   Den 25 maj trädde den nya dataskyddsförordningen(GDPR) i kraft. Med anledning av detta vill vi se till att du som mottagare av vårt nyhetsbrev känner trygghet i hur vi hanterar våra kunduppgifter som namn och epostadress. Uppgifterna förmedlas inte vidare till annan part.  
   I vissa fall sänder vi nyhetsbrevet till företag eller myndighet som inte är prenumerant men som vi skriver om i nyhetsbrevet.  Möjlighet finns givetvis att säga upp denna service genom ett mejl till www.vireser.se
Vi Resenärer
Jan-Åke Bosell
0735-20 72 75