Välkommen till Minneberg
Förstora bilderna genom att klicka på dem.

Var ligger Minneberg?
Minneberg ligger i Bromma och är ett bostadsområde vid Ulvsundasjön bestående av cirka 1 000 lägenheter. Området byggdes 1987-1988. 

Att resa kollektivt till Minneberg
Reseplanerare   Länk
Tunnelbana till Alvik. 
Från T-Centralen tar man den gröna tunnelbanan till Alvik.
Dit går tre linjer, linje 18 till Alvik, linje 17 till Åkeshov och linje 19 till Hässelby strand. Restiden  från T-Centralen till Alvik är knappt 15 minuter.
Vid avstigning i Alvik välj utgången i tågets färdriktning. Det är en trappa ned till biljetthallen, där man tar till vänster och sedan rulltrappan ned till Alviks torg. Det finns hissar ned till torget

Tvärbanan till Alvik
Spårvagnarna från Sickla stannar på bekvämt avstånd från busshållplatsen som ligger utanför Apoteket Kronan.
   Spårvagnarna från Solna stannar vid den bortre perrongen. För att komma till bussarna går man höger på perrongen och taren  trappa upp och sedan till höger över spåren och ned till hållplatsen som ligger vid  Apoteket Kronan.  Se bilden.Tidtabell för Tvärbanan.  Länk

Buss från Alvik till Minneberg.  
Buss 114 mot Minneberg utgår från hållplatsen närmast tunnelbaneutgången. Mitt emot apoteket Kronan
Det är tät trafik, i princip kvartstrafik, på vardagarna till 19.10. Därefter halvtimmestrafik vilket det också är under helgerna. Tidtabell för buss 114 Länk 
Restiden Alvik-Minneberg är 5 minuter.

I  Minneberg
Bussen stannar centralt i Minneberg, Se kartan.Hus med jämna nummer på Svartviksslingan ligger ovanför "bussgatan" och hus med ojämna nummer ned mot Ulvsundasjön.

Till Badviken  
Till festlokalen Badviken fortsätter man i bussens färdriktning fram till första gatuhörnet, där man tar till höger nedför backen och sedan till vänster. Följ skyltnngen.

Till Båtviken
Till festlokalen Båtviken går man mot bussens färdriktning och tar till vänster i första gatuhörnet och sedan till höger. Se även kartan nedan och skyltar.

Att parkera i Minneberg

Gästparkering i parkeringshus
Som framgår av kartan finns det två parkeringshus med ett antal platser för gäster. Betalning sker i de automater som finns i respektive parkeringshus..

Gästparkering gatuslut
Längst ned på de två gator som går mot sjön finns fyra p-platser vid vardera gatuslut. Betalning sker i de automater som finns vid dessa två parkeringar.

Gatuparkering
Det går att parkera längs de gator som går ned mot sjön liksom i halvcirkeln på torget. Biljett löses i den automat som finns vid Svartviksslingan 94.

Denna information för Minneberg
är ett projekt som drivs av Idégruppen Vi ResenärerSyftet är primärt att fler ska åka kolllektivt
men bilen behövs ändock i många sammanhang. press@vireser.se