Idégruppen Vi Resenärer
På resenärens i mer än 25 år

Idégruppen Vi Resenärer bildades 1993 av en grupp resenärer med mycket starkt intresse för kollektivtrafik. Alla var flitiga resenärer. Ingen var anställd inom branschen.
   Den stora frågan då var konkurrensen på spåren. Redan 1990 vann det privata företaget BK-Tåg upphandlingen av regionaltrafiken i Småland. Skulle denna konkurrens ge bättre service från SJs sida i övriga delar av landet?
   Vi började ge ut ett nyhetsbrev utan kostnad för mottagarna som var SJ, vissa länstrafikbolag och intresserade privatresenärer.
   Efter 5 år beslöt vi att ta betalt för nyhetsbreven. Den som först anmälde intresse var Daniel Johannesson, generaldirektör för SJ. Sedan dess tar SJ del av våra synpunkter och reportage.
   I slutet av 90-talet deltog vi i SJs ledningsmöten.
   Vi har bevakat alla SJs bokslutsföredragningar sedan SJ  var på konkursens rand 2003. 
   I samband med snökaoset 2010 var vi med i SVT.s debatt och därefter utskällda av SJs styrelseordförande Ulf Adelsohn för våra inslag om SJ.
  Under perioden 2010-2016 gav vi ut nyhetsbrevet i pappersformat med cirka 6 nummer per år.
   Från 2017 utges nyhetsbrevet som e-post varje vecka.
   Även om tåget dominerar kollektivtrafiken skriver vi även om buss, flyg och båttrafik.
   Vi är de enda som skriver om alla färdmedel och vi är ensamna om att se på trafiken ur resenärens synvinkel.
   I dag når våra nyhetsbrev cirka 100 mottagare, varav många sänder det vidare inom företaget eller myndigheten.
   Vi har tidigare intervjuat bl.a. Tord Hult, landets första entreprenör på spåren, och under senare tid bl.a.
Per Thorstenson, vd för Arlanda Express, Anna Grönlund, branschchef och vice vd för Sveriges bussföretag, Johan Ekman, grundare och vd för Ekmanbuss, Johan Söör, då vd för MTR Express och Lars Yngström, grundare och vd för Tågåkeriet, landets ende tågentreprenör i dagsläget.
   Grundare av Idégruppen Vi Resenär och redaktör är
Jan-Åke Bosell. Organisatoriskt är gruppen ett kommandit-bolag.
   Jan-Åke Bosell är uppvuxen på en järnvägsstation strax söder om Sälen på Västerdalsbanan och frekvent skribent för bättre service i kollektivtrafiken sedan 1960. 
  Nu har vi konkurrens på alla spår. Blev det bättre?