Välkommen till
Minnebergssidan
Denna hemsida är ett tidsbegränsat projekt
finansierat av Idégruppen Vi Resenärer.

Syftet är att täcka  behovet av information om det som händer i närområdet
samt att stimulera till mindre bilresande i vardagen genom att utnyttja den service som finns på nära håll.

Service i Minneberg och Alvik    Länk

Strand-promenaden är öppen igen. 

Vår buss 114
Nu är det 20-minuters trafik i rusningen på eftermiddagar. Turer märkta "d" är inställda till i början av augusti.
Länk till tidtabell
Info

Att resa till Minneberg
Länk

Synpunkter och förslag
Har du synpunkter på hemsidans innehåll eller förslag på nytt innehåll, sänd ett mejl till press@vireser.se

 

Nya brevlådetider
Brevlådan i Minneberg töms redan 09.00 på vardagar.
Brevlådan vid Alvik Kontorsmaterial kl 13.00 och den vid taxistolpen 16.00 på vardagar.
Inga brevlådor töms längre på lördagar och söndagar.
Observera fotot ovan som visar att botten gått ur en av lådorna utan för Alviks Kontorsmaterial." Ett tecken på att botten gått ur Post Nord!"