Välkommen till
MinnebergsNytt

                     Ett tidsbegränsat projekt finansierat av Vi Resenärer

Aktuellt 

Bokcaféet har öppet 
måndagar 15.00-17.00
onsdagar  18.30-20.00

Apoteket Tranebergsplan
har lördagsöppet mellan 10.00 och 15.00

Tranebergs vårdcentral
byter namn inom kort till
Alviks vårdcentral

Motioner
till årets stämmor ska inlämnas i god tid före stämman. För Svartvik är sista dagen den sista februrari.
 

I Badviken vigdes på alla Hjärtans Dag 7 par och 2 dop förrättades.