Om oss

Vi Resenärer
har stått 
på resenärens sida i mer än
  25 år.

Vi Resenärer
ger ut en nyhetstidning varje vecka med senaste nytt om kollektivtrafik sett ur resenärens synvinkel.

Vi Resenärer
har arbetat för hjärtstartare på Stockholm City. Nu finns det två hjärtstartare på denna nya station.

Vi Resenärer
analyserar och kommenterar trafikbolagens ekonomi och konstaterar att de flesta bolag, inkl SJ, går med bra vinst. SJ ger en avkastning på eget kapital på 17 %.

Vi Resenärer
arbetar för bättre information till bussresenärer om skyldigheten att använda säkerhetsbälte under resan.

Vi Resenärer
är ensamna om att belysa all kollektivtrafik, buss, flyg, spårvagn och tåg, ur ett konsumentperspektiv.

Vi Resenärer
har sedan mitten av 60-talet speciellt följt utvecklingen av trafiken på Dalabanan.

Vår historia
Idégruppen Vi Resenärer bildades 1993 av en grupp resenärer med mycket starkt intresse för kollektivtrafik. Alla var flitiga resenärer. Ingen var anställd inom branschen.
   Den stora frågan då var konkurrensen på spåren. Redan 1990 vann det privata företaget BK-Tåg upphandlingen av regionaltrafiken i Småland. Skulle denna konkurrens ge bättre service från SJs sida i övriga delar av landet?
   Vi började ge ut ett nyhetsbrev utan kostnad för mottagarna som var SJ, vissa länstrafikbolag och intresserade privatresenärer.
   Efter 5 år beslöt vi att ta betalt för nyhetsbreven. Den som först anmälde sitt intresse var Daniel Johannesson, generaldirektör för SJ. Sedan dess tar SJ del av våra synpunkter och reportage.
   I slutet av 90-talet deltog vi i SJs ledningsmöten.
   Vi har bevakat alla SJs bokslutsföredragningar sedan SJ  var på konkursens rand 2003. 
   I samband med snökaoset 2010 var vi med i SVT.s debatt och därefter utskällda av SJs styrelseordförande Ulf Adelsohn för våra inslag om SJ.
  Under perioden 2010-2016 gav vi ut nyhetsbrevet i pappersformat med cirka 6 nummer per år.
   Från 2017 utges nyhetsbrevet som e-post varje vecka.
   Även om tåget dominerar kollektivtrafiken skriver vi även om buss, flyg och båttrafik.
   Vi är de enda som skriver om alla färdmedel och vi är ensamna om att se på trafiken ur resenärens synvinkel.
   I dag når våra nyhetsbrev cirka 100 mottagare, varav många sänder det vidare inom företaget eller myndigheten.
   Vi har tidigare intervjuat bl.a. Tord Hult, landets första entreprenör på spåren, och under senare tid bl.a.Per Thorstenson, vd för Arlanda Express, Anna Grönlund, branschchef och vice vd för Sveriges bussföretag, Johan Ekman, grundare och vd för Ekmanbuss, Johan Söör, då vd för MTR Express och Lars Yngström, grundare och vd för Tågåkeriet, landets ende tågentreprenör i dagsläget.
   Grundare av Idégruppen Vi Resenär och redaktör är
Jan-Åke Bosell. Organisatoriskt är gruppen ett kommandit-bolag.
   Jan-Åke Bosell är uppvuxen på en järnvägsstation strax söder om Sälen på Västerdalsbanan och frekvent skribent för bättre service i kollektivtrafiken sedan 1960. 
  Nu har vi konkurrens på alla spår. Blev det bättre?

Dataskyddsförordningen
Vi har endast juridiska personer som abonnenter. I vårt adressregister förekommer företagsadresser direkt till medarbetare.
   Den 25 maj trädde den nya dataskyddsförordningen(GDPR) i kraft. Med anledning av detta vill vi se till att du som mottagare av vårt nyhetsbrev känner trygghet i hur vi hanterar våra kunduppgifter som namn och epostadress. Uppgifterna förmedlas inte vidare till annan part.  
   I vissa fall sänder vi nyhetsbrevet till företag eller myndighet som inte är prenumerant men som vi skriver om i nyhetsbrevet.  Möjlighet finns givetvis att säga upp denna service genom ett mejl till www.vireser.se
Vi Resenärer
Jan-Åke Bosell
0735-20 72 75